Cerca
O albergue negou o acceso a varias persoas durante a vaga de frío malia ter camas baleiras
Se desexa enviar a varias persoas, separe os con comas.