23:45 h. jueves, 23 de septiembre de 2021

Licenza

Agás que se indique o contrario, todos os contidos textuais de VIGO dixital están liberados coa licenza aberta Creative Commons by-sa, que permite que calquera poida facer uso dos textos do xornal, reproducilos parcial ou integramente, e distribuílos sempre que se cite a súa autoría e se empregue a mesma licenza.

Os artigos publicados sección de opinión do xornal son propiedade dos e das súas autoras. Porén, agás indicación do contrario os textos están liberados coa licenza aberta Creative Commons by-sa.

Todos os contidos audiovisuais (fotografías, gráficos, audios e vídeos) producidos por VIGO dixital están liberados coa licenza aberta Creative Commons by-sa. Aqueles contidos publicados que non sexan producidos por VIGO dixital estarán sometidos á licenza específica que determine o ou a súa autora.