13:33 h. lunes, 20 de mayo de 2024

Nota legal

VIGO dixital é un xornal electrónico promovido e editado pola asociación sen ánimo de lucro ALÉN - Iniciativa para a Comunicación Popular, constituída en Vigo, que é a entidade titular dos dereitos que legalmente se deriven dos contidos publicados, de conformidade á licenza de aplicación (ver sección específica), agás mención expresa do contrario. O correo electrónico de contacto é info@vigodixital.com 

VIGO dixital non fai propios nin se responsabiliza dos contidos publicados na sección "Opinión" (agás os editoriais) ou como comentarios no sitio web, dos que serán únicas responsábeis a todos os efectos as persoas que os asinen. Aliás, VIGO dixital resérvase o dereito de non publicar aqueles comentarios ou contidos que considere poidan vulnerar os dereitos de terceiros ou teñan natureza ilícita.

O sistema de comentarios do sitio web recolle os datos persoais das persoas que publiquen a través deste as súas opinións. Estes datos non serán nunca cedidos a terceiros e só se empregarán dentro das finalidades de VIGO dixital. As persoas usuarias teñen dereito a consultar, modificar ou suprimir os seus datos de carácter persoal, solicitándoo a través de mensaxe de correo electrónico dirixida ao enderezo info@vigodixital.com 

VIGO dixital desenvolve a súa actividade respectando a lexislación vixente que sexa de aplicación, singularmente á LSSI e a LOPD.